Premio Nacional de Maxia - San Sebastián

Premio Congreso Almussafes - Valencia 

Premio Asoc. Portuguesa de Ilusionismo - Algarve

 

 

 

 

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “www.martinilusionista.com” en adiante, web, que Martín Camiña Serén, (en adiante, a empresa), con correo electrónico maxia@martinilusionista.com, pon a disposición dos usuarios de Internet.

O acceso ó sitio web atribue a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste aviso legal. Tódolos dereitos de propiedade intelectual do dominio web, así coma dos seus contidos pertencen, ben á empresa, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, decompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só se autoriza a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou que se faga referencia á fonte, sendo o Usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou ligazóns publicados na web, son recopilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.


Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por tercerios, non pertencen nin se encontran baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos, nin de calquera efecto que poidera derivarse de dita información. 

Infórmase que os datos incluidos neste formulario, conforme ó previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa. 

A finalidade do tratamento é informar ós interesados sobre a empresa, seus servizos e/ou produtos. En caso de negarse a comunicar os datos podría ser imposible informarlle. 

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de correo electrónico.

Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou correo electrónico poderán ser utilizados para o envío de publicidade, tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por correo electrónico. 

O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calqueira tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder ós datos do mesmo, modificalos, acceder  ás contas de correo, mensaxes, etc. 

A empresa non garantiza a calidad, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circule pola súa rede o polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web. O Cliente acepta expresamente deixar exenta á empresa de calquera responsabilidade relacionada coa web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que poideran derivarse do acceso a ditos contidos, así como da súa reprodución ou difusión.

A empresa non será responsable das infraccións de calquer Usuario que afecten ós dereitos de outro Usuario da web, ou de terceiros, incluindo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial ou calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. 

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei correspondan, ante calquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexiránse únicamente polo dereito nacional, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia de A Coruña.

Martín Camiña

                        ILUSIONISTA

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now