top of page

 

CORCHEAS, SEMIFUSAS e ILUSIÓNS

                                         Unha obra máxica e musical

 

Unha obra máxica a través da música ao vivo, composta

cos acordes das barallas. Unha das mellores bandas do momento,

a Muras Triofunk, vese na obriga de compartir escenario cun ilusionista melómano.

 

El desexa tocar, pero a súa calidade musical está á mesma altura cós orzamentos para a cultura, co que só lle queda continuar cos seus números de maxia.

O grupo e a súa mánager, farán todo o posible para non admitir semellante inquilino, xa que a ruína do conxunto estaría garantida.

 

Maxias cás partituras, a auga, os micrófonos, os instrumentos, a luz, os pensamentos, o son, as cartas, a froita do catering ou as cordas…..e non só as da guitarra,  afinarán esta peza máxica e musical.

 

Espectáculo para escoitar, ver e asombrarse, creado en "clave de fa": fabuloso, fascinante e fantástico.

 

IR A ESPECTÁCULOS

IR A INICIO

a maxia.

 

ELENCO                                                                                                             DIRECCIÓN                                   GUIÓN              

Martín Camiña.............................Ilusionista melómano                             A Maga Fani                                  A Maga Fani

A Maga Fani .......................................Mánager da banda                             Martín Camiña                             Martín Camiña

Álvaro Muras................................Xefe da banda - Baixo                                                                                     Álvaro Muras

Julio Cuns.....Xerente de acordes eléctricos - Guitarra                                                     

Bruno Couceiro...............Delegado de ritmos - Batería                           

 

DESEÑO DE ILUMINACIÓN                                                    COMPOSICIÓN MUSICAL                              DESEÑO DE VESTIARIO

Ángel Modia                                                                              Álvaro Muras                                                    Beatriz Sieira

                                                                                                     Julio Cuns                                                        Eva Bouzas                                                                                                                              Bruno Couceiro                                  

 

COBERTURA TÉCNICA                                                            FOTOGRAFÍA                                                     DESEÑO GRÁFICO

Escoitame Producións                                                            Jacobo Remuñán                                              Rolando Aguirre

 

ILUMINACIÓN E SON EN ENSAIOS                                     REALIZACIÓN DE VESTIARIO                          DESEÑO WEB

Isabel Lage                                                                               Chimpos S.L.                                                       Prod. Herméticas

Ángel Modia    Ángel modia                     REALIZACIÓN DE VESTIARIO                    MAQUILLAXE E PERRUQUERÍA     A.C.E.5                                                                                      Chimpos S.L.                                                 Sisi Barral

PRODUCIÓN AUDIOVISUAL                                                 MATERIAL MÁXICO

Granero Video                                                                        Magicus, Juan Mayoral, Pepe Carrol, Pavel, Soma, Arsène Lupin,

                                                                                                   Areson e produción propia

 

CÁMARAS                                                                                 IMPRENTA e SERIGRAFÍA BATERÍA                 ENSAIOS        

Miguel García-Granero                                                         Talleres Gráficos TodoImprenta                     Casa Cultura Sada

Iago Rego                                                                                 Photocopy, S.L.U.

Juan Mayo

 

ATREZZO                                                                                  VOZ EN OFF

As de Trébol, Musical 47, Musical Betanzos                      Karlos Barral

 

PRODUCIÓN

A Maga Fani -Martín Camiña 

e AGADIC

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

A Maga Fani 

Martín Camiña

                    

bottom of page